Proč vědet víc?
Jak se dozvídáme z časopisu Gynekologie, průzkum potvrzuje potřebu více zapojit pacienty do péče.

Zdravotnické organizace hledají další možnosti, mimo pacientské portály, jak více zainteresovat na zdravotní péči jejich důvěru a zlepšit verějné zdraví. Podle studie HIMSS Analytics, která zkoumala stupeň angažovanosti pacientů ve zdravotní péči, převládá snaha zapojit pacienty do péče. Jenomže téměř nikdo netuší, jak na to. Angažovanost pacienta definuje průzkum jako: „strategii přimět pacienta, aby aktivně a zasvěceně spravoval zdravotní stav a kondici svou i členů rodiny a dalších příbuzných. Zahrnuje to kontrolu a správu zdravotnické dokumentace, poučení o onemocněních, osvojení si zdravého životního stylu, poučený nákup zdravotnického zboží a služeb a partnerskou komunikaci s poskytovateli zdravotní péče.“

Tak pro začátek. Nejsme pacienti. Jsme aktivní, sebavědomé ženy a když budou ve zdravotnictví nadále používat tento jazyk, můžou na prevenci zapomenout. A práve proto jsme otevřeli gynobox.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Gynobox © 2017-2027 Občianske združenie Bocian, info@gynobox.cz