prim. MUDr. Martin Petrenko, CSc.

Plodnostgynekolog
Zkušenosti:

38 let

Biography:

Zástupce přednosty I. gynekologicko-porodnícké kliniky LFUK a UNB, Bratislava, hlavní odborník MZ SR pro reprodukční medicínu, předseda Sekce asistované reprodukce SGPS SLS

Specialista v oboru reprodukční medicíny, asistované reprodukce, gynekologické endoskopie, gynekologické endokrinologie s dlouholetými pracovními zkušenostmi z České republiky
Gynobox © 2017-2027 Občianske združenie Bocian, info@gynobox.cz